لوکا: به ایران نمی‌آیم

لوکا: به ایران نمی‌آیم
یکی از تیم های متمول دسته اولی برای بخدمت گیری لوکا بوناچیچ با وی وارد مذاکره شد اما لوکا در پاسخ گفت که فعلا قصد ندارد برای ادامه مربیگری به ایران بیاید.

لوکا: به ایران نمی‌آیم

یکی از تیم های متمول دسته اولی برای بخدمت گیری لوکا بوناچیچ با وی وارد مذاکره شد اما لوکا در پاسخ گفت که فعلا قصد ندارد برای ادامه مربیگری به ایران بیاید.
لوکا: به ایران نمی‌آیم

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author