لوو: در خط دفاع مشکل داریم

لوو: در خط دفاع مشکل داریم
سرمربی تیم ملی آلمان به رغم شکست در بازی دوستانه برابر اسلواکی هنوز به بازیکنانش امیدوار است.

لوو: در خط دفاع مشکل داریم

سرمربی تیم ملی آلمان به رغم شکست در بازی دوستانه برابر اسلواکی هنوز به بازیکنانش امیدوار است.
لوو: در خط دفاع مشکل داریم

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author