لوزانو: کار آسانی نداریم؛ برای بهترین نمایش آمده‌ایم

لوزانو: کار آسانی نداریم؛ برای بهترین نمایش آمده‌ایم
سایت فدراسیون والیبال نوشت: سرمربی تیم ملی والیبال ایران از انگیزه اش برای ارائه بهترین نمایش ایران سخن گفت.

لوزانو: کار آسانی نداریم؛ برای بهترین نمایش آمده‌ایم

سایت فدراسیون والیبال نوشت: سرمربی تیم ملی والیبال ایران از انگیزه اش برای ارائه بهترین نمایش ایران سخن گفت.
لوزانو: کار آسانی نداریم؛ برای بهترین نمایش آمده‌ایم

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author