لواندوفسکی و ترک زودتر از موعد اردوی لهستان

لواندوفسکی و ترک زودتر از موعد اردوی لهستان
روبرتو لواندوفسکی، ستاره تیم ملی لهستان، اجازه پیدا کرد که اردوی این تیم را ترک کند و به مونیخ برگردد.

لواندوفسکی و ترک زودتر از موعد اردوی لهستان

روبرتو لواندوفسکی، ستاره تیم ملی لهستان، اجازه پیدا کرد که اردوی این تیم را ترک کند و به مونیخ برگردد.
لواندوفسکی و ترک زودتر از موعد اردوی لهستان

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author