لواندوفسکی، گزینه PSG برای جانشینی زلاتان

لواندوفسکی، گزینه PSG برای جانشینی زلاتان
در حالیکه نایب رئیس بایرن ترانسفر لواندوفسکی را بعید دانست، حال فاش شده که او از پاریس هم پیشنهادی دریافت کرده است.

لواندوفسکی، گزینه PSG برای جانشینی زلاتان

در حالیکه نایب رئیس بایرن ترانسفر لواندوفسکی را بعید دانست، حال فاش شده که او از پاریس هم پیشنهادی دریافت کرده است.
لواندوفسکی، گزینه PSG برای جانشینی زلاتان

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author