لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان نیشابور

لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان نیشابور
تهیه‌کننده‌ کنسرت شهرام و حافظ ناظری در نیشابور مدعی شد که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی دیگر، دادستان نیشابور اعلام کرده که کنسرت شهرام ناظری لغو شده است.
۲۱:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان نیشابور

تهیه‌کننده‌ کنسرت شهرام و حافظ ناظری در نیشابور مدعی شد که در پی تدارک برگزاری کنسرت در نوبتی دیگر، دادستان نیشابور اعلام کرده که کنسرت شهرام ناظری لغو شده است.
۲۱:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان نیشابور

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author