لغو سفر گل‌محمدی به چین/یحیی در بیمارستان بستری شد

لغو سفر گل‌محمدی به چین/یحیی در بیمارستان بستری شد
عفونت ریوی باعث شد تا مربی با اخلاق پرسپولیسی ذوب آهن در بیمارستانی بستری شود.

لغو سفر گل‌محمدی به چین/یحیی در بیمارستان بستری شد

عفونت ریوی باعث شد تا مربی با اخلاق پرسپولیسی ذوب آهن در بیمارستانی بستری شود.
لغو سفر گل‌محمدی به چین/یحیی در بیمارستان بستری شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author