لغو سفر دکتر روحانی به اتریش در دقایق پایانی

لغو سفر دکتر روحانی به اتریش در دقایق پایانی
قرار بود عصر امروز آقای روحانی در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی سفری دوروزه را به وین آغاز کند اما این سفر در دقایق پایانی لغو شد. دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این سفر با توافق طرفین و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر و برای تامین شرایط مطلوب تر در خصوص برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور با هماهنگی میزبان، در زمان مناسب انجام خواهد شد.
۲۱:۱۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


لغو سفر دکتر روحانی به اتریش در دقایق پایانی

قرار بود عصر امروز آقای روحانی در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی سفری دوروزه را به وین آغاز کند اما این سفر در دقایق پایانی لغو شد. دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این سفر با توافق طرفین و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر و برای تامین شرایط مطلوب تر در خصوص برنامه و توافقات مورد نظر دو کشور با هماهنگی میزبان، در زمان مناسب انجام خواهد شد.
۲۱:۱۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


لغو سفر دکتر روحانی به اتریش در دقایق پایانی

روزنامه قانون

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author