لغو بازی دوستانه پرسپولیس- تیم ملی دانشجویان

لغو بازی دوستانه پرسپولیس- تیم ملی دانشجویان
تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه به جای بازی دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین خواهد داشت.

لغو بازی دوستانه پرسپولیس- تیم ملی دانشجویان

تیم فوتبال پرسپولیس فردا شنبه به جای بازی دوستانه در ورزشگاه شهید کاظمی تمرین خواهد داشت.
لغو بازی دوستانه پرسپولیس- تیم ملی دانشجویان

دانلود ایمو برای گوشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author