لطف داوری به موراتا و رئال مادرید(عکس)

لطف داوری به موراتا و رئال مادرید(عکس)
آلوارو موراتا امشب توانست اولین گل رئال مادرید را وارد دروازه سلتا کند تا به نوعی قفل دروازه این تیم در بزنابئو باز شود اما گل او در شرایط آفساید به ثمر رسید.

لطف داوری به موراتا و رئال مادرید(عکس)

آلوارو موراتا امشب توانست اولین گل رئال مادرید را وارد دروازه سلتا کند تا به نوعی قفل دروازه این تیم در بزنابئو باز شود اما گل او در شرایط آفساید به ثمر رسید.
لطف داوری به موراتا و رئال مادرید(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author