لزوم اتحاد خوزستانی ها/ دیدار سرمربیان جدید فولاد و اس.خوزستان(عکس)

لزوم اتحاد خوزستانی ها/ دیدار سرمربیان جدید فولاد و اس.خوزستان(عکس)
سید اکبر پورموسوی، سرمربی تیم استقلال خوزستان به همراه سید سیروس نعمتی نژاد دستیار اول خود ضمن حضور در باشگاه فولاد خوزستان جلساتی را با علیرضا اژدری زاده و نعیم سعداوی برگزار کردند.

لزوم اتحاد خوزستانی ها/ دیدار سرمربیان جدید فولاد و اس.خوزستان(عکس)

سید اکبر پورموسوی، سرمربی تیم استقلال خوزستان به همراه سید سیروس نعمتی نژاد دستیار اول خود ضمن حضور در باشگاه فولاد خوزستان جلساتی را با علیرضا اژدری زاده و نعیم سعداوی برگزار کردند.
لزوم اتحاد خوزستانی ها/ دیدار سرمربیان جدید فولاد و اس.خوزستان(عکس)

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author