لحظه ای که دوناروما تاریخ ساز شد(عکس)

لحظه ای که دوناروما تاریخ ساز شد(عکس)
جانلوئیجی دوناروما، دروازه بان جوان میلان، با بازی در دیدار امشب ایتالیا-فرانسه، به جوان ترین دروازه بان تاریخ آتزوری تبدیل شد.

لحظه ای که دوناروما تاریخ ساز شد(عکس)

جانلوئیجی دوناروما، دروازه بان جوان میلان، با بازی در دیدار امشب ایتالیا-فرانسه، به جوان ترین دروازه بان تاریخ آتزوری تبدیل شد.
لحظه ای که دوناروما تاریخ ساز شد(عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author