لباس کاروان المپیک چین هم مورد انتقاد قرار گرفت/ چینی‌ها: شبیه املت است!

لباس کاروان المپیک چین هم مورد انتقاد قرار گرفت/ چینی‌ها: شبیه املت است!
چینی ها که همواره بهترین تیم المپیک از نظر کسب مدال هستند لباس هایشان مورد انتقاد قرار گرفت.

لباس کاروان المپیک چین هم مورد انتقاد قرار گرفت/ چینی‌ها: شبیه املت است!

چینی ها که همواره بهترین تیم المپیک از نظر کسب مدال هستند لباس هایشان مورد انتقاد قرار گرفت.
لباس کاروان المپیک چین هم مورد انتقاد قرار گرفت/ چینی‌ها: شبیه املت است!

خرید بک لینک قوی

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author