لایحه جامع انتخابات روی میز دولت

لایحه جامع انتخابات روی میز دولت
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکمیل و به هیات دولت ارسال شده است.
۰۰:۲۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


لایحه جامع انتخابات روی میز دولت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکمیل و به هیات دولت ارسال شده است.
۰۰:۲۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


لایحه جامع انتخابات روی میز دولت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author