لاوروف: کشتن قذافی جنایت جنگی بود

لاوروف: کشتن قذافی جنایت جنگی بود
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کشتن معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ را جنایت جنگی توصیف کرد.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


لاوروف: کشتن قذافی جنایت جنگی بود

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه کشتن معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ را جنایت جنگی توصیف کرد.
۲۰:۲۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


لاوروف: کشتن قذافی جنایت جنگی بود

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author