لام: با آنچلوتی به دنبال فتح CL هستیم

لام: با آنچلوتی به دنبال فتح CL هستیم
کاپیتان بایرن مونیخ می گوید این تیم می خواهد با سرمربی جدید ایتالیایی خود فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.

لام: با آنچلوتی به دنبال فتح CL هستیم

کاپیتان بایرن مونیخ می گوید این تیم می خواهد با سرمربی جدید ایتالیایی خود فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود.
لام: با آنچلوتی به دنبال فتح CL هستیم

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author