لام: این بایرن، قهرمان اروپا نمی‌ شود

لام: این بایرن، قهرمان اروپا نمی‌ شود
کاپیتان بایرن مونیخ تاکید کرد تیمش با سطحی که اکنون دارد، شانسی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا نخواهد داشت.

لام: این بایرن، قهرمان اروپا نمی‌ شود

کاپیتان بایرن مونیخ تاکید کرد تیمش با سطحی که اکنون دارد، شانسی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا نخواهد داشت.
لام: این بایرن، قهرمان اروپا نمی‌ شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author