لاریجانی: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد مشکلات رفع نمی‌شود

لاریجانی: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد مشکلات رفع نمی‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور بهتر شود باید روی تولید داخلی تکیه کنیم و تا موتور تولید راه نیفتد مشکلات اقتصادی رفع نمی‌شود.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


لاریجانی: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد مشکلات رفع نمی‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم اقتصاد کشور بهتر شود باید روی تولید داخلی تکیه کنیم و تا موتور تولید راه نیفتد مشکلات اقتصادی رفع نمی‌شود.
۱۰:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


لاریجانی: تا زمانی که موتور تولید راه نیفتد مشکلات رفع نمی‌شود

world press news

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author