لاتزیو صفر – یوونتوس یک/ بیانکونریِ همچنان می‌تازد

لاتزیو صفر – یوونتوس یک/ بیانکونریِ همچنان می‌تازد
دومین برد یوونتوس در اولین بازی هفته دوم سری آ برابر لاتزیو رقم خورد.

لاتزیو صفر – یوونتوس یک/ بیانکونریِ همچنان می‌تازد

دومین برد یوونتوس در اولین بازی هفته دوم سری آ برابر لاتزیو رقم خورد.
لاتزیو صفر – یوونتوس یک/ بیانکونریِ همچنان می‌تازد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author