قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵

قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵
با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی پیش بینی می شود قیمت های داخلی نیز دستخوش تغییر شود.
۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵

با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی پیش بینی می شود قیمت های داخلی نیز دستخوش تغییر شود.
۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


قیمت طلا، سکه و ارز پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author