قوچان نژاد:محبوبیتم در ایران با هلند قابل مقایسه نیست/شکست دادن ایران کار آسانى نیست

قوچان نژاد:محبوبیتم در ایران با هلند قابل مقایسه نیست/شکست دادن ایران کار آسانى نیست
خبر ورزشی نوشت: مهاجم ایرانی باشگاه هیرنفین هلند از محبوبیت خود در ایران گفت.

قوچان نژاد:محبوبیتم در ایران با هلند قابل مقایسه نیست/شکست دادن ایران کار آسانى نیست

خبر ورزشی نوشت: مهاجم ایرانی باشگاه هیرنفین هلند از محبوبیت خود در ایران گفت.
قوچان نژاد:محبوبیتم در ایران با هلند قابل مقایسه نیست/شکست دادن ایران کار آسانى نیست

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author