قوچان‌نژاد و دوستانش در بین 10 تیم شگفتی‌ساز اروپا

قوچان‌نژاد و دوستانش در بین 10 تیم شگفتی‌ساز اروپا
نتایج خوب هیرنوین در لیگ هلند باعث شد تا این تیم در جمع ده تیم شگفتی‌ساز اروپا قرار بگیرد.

قوچان‌نژاد و دوستانش در بین 10 تیم شگفتی‌ساز اروپا

نتایج خوب هیرنوین در لیگ هلند باعث شد تا این تیم در جمع ده تیم شگفتی‌ساز اروپا قرار بگیرد.
قوچان‌نژاد و دوستانش در بین 10 تیم شگفتی‌ساز اروپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author