قوچان‌نژاد: برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند در این زمین گل بزنند

قوچان‌نژاد: برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند در این زمین گل بزنند
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران معتقد است کیفیت چمن ورزشگاه تانکو عبدالرحمان به قدری بد بود که برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند گلزنی کنند.

قوچان‌نژاد: برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند در این زمین گل بزنند

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران معتقد است کیفیت چمن ورزشگاه تانکو عبدالرحمان به قدری بد بود که برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند گلزنی کنند.
قوچان‌نژاد: برزیل و آرژانتین هم نمی‌توانستند در این زمین گل بزنند

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author