قهرمانی کشتی‌گیران نیروی زمینی در مسابقات ارتش

قهرمانی کشتی‌گیران نیروی زمینی در مسابقات ارتش
تیم کشتی نیروی زمینی به مقام قهرمانی رقابت‌های ارتش جمهوری اسلامی رسید.

قهرمانی کشتی‌گیران نیروی زمینی در مسابقات ارتش

تیم کشتی نیروی زمینی به مقام قهرمانی رقابت‌های ارتش جمهوری اسلامی رسید.
قهرمانی کشتی‌گیران نیروی زمینی در مسابقات ارتش

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author