قلیان سم سلامت

قلیان سم سلامت
به گفته رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، جمله ی «قلیان سمی برای سلامت خانواده هاست» شعار هفته بدون دخانیات است.
۰۹:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


قلیان سم سلامت

به گفته رئیس اداره سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، جمله ی «قلیان سمی برای سلامت خانواده هاست» شعار هفته بدون دخانیات است.
۰۹:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


قلیان سم سلامت

خبر جدید

label, , , , , , , , , ,

About the author