قلم دوربین، پنج شنبه ۵ فروردین ۹۵

قلم دوربین، پنج شنبه ۵ فروردین ۹۵ جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۲:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


سپهر نیوز

شبکه خانگی

label, , , , , , , , ,

About the author