قلم دوربین، شنبه ۹ مرداد ۹۵

قلم دوربین، شنبه ۹ مرداد ۹۵
قلم دوربین،شنبه ۹ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


قلم دوربین، شنبه ۹ مرداد ۹۵

قلم دوربین،شنبه ۹ مرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۰۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


قلم دوربین، شنبه ۹ مرداد ۹۵

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author