قلم دوربین، دوشنبه ۹فروردین ۹۵

قلم دوربین، دوشنبه ۹فروردین ۹۵
قلم دوربین، دوشنبه ۹ فروردین ۹۵ جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


قلم دوربین، دوشنبه ۹فروردین ۹۵

قلم دوربین، دوشنبه ۹ فروردین ۹۵ جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۱۸:۲۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


قلم دوربین، دوشنبه ۹فروردین ۹۵

دانلود آهنگ جدید

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author