قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵
قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵، جذاب ترین و مهمترین رخدادهای ایران و جهان را از دریچه دوربین عکاسان رسانه های مختلف به تصویر کشیده است.
۲۰:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


قلم دوربین، دوشنبه ۱۰ خرداد ۹۵

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author