قلعه نویی در تراکتورسازی ماندنی شد

قلعه نویی در تراکتورسازی ماندنی شد
سرمربی تیم تراکتورسازی یک سال دیگر در این تیم ماندنی شد.

قلعه نویی در تراکتورسازی ماندنی شد

سرمربی تیم تراکتورسازی یک سال دیگر در این تیم ماندنی شد.
قلعه نویی در تراکتورسازی ماندنی شد

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author