قلعه‌نویی ۲۶۶، گل‌محمدی ۲۷۱/ برانکو در جمع هزار مربی برتر جهان جایی ندارد!

قلعه‌نویی ۲۶۶، گل‌محمدی ۲۷۱/ برانکو در جمع هزار مربی برتر جهان جایی ندارد!
برانکو با وجود نتایج خوبی که همراه با پرسپولیس گرفته در جدیدترین رده‌بندی مربیان باشگاهی جهان جایی ندارد.

قلعه‌نویی ۲۶۶، گل‌محمدی ۲۷۱/ برانکو در جمع هزار مربی برتر جهان جایی ندارد!

برانکو با وجود نتایج خوبی که همراه با پرسپولیس گرفته در جدیدترین رده‌بندی مربیان باشگاهی جهان جایی ندارد.
قلعه‌نویی ۲۶۶، گل‌محمدی ۲۷۱/ برانکو در جمع هزار مربی برتر جهان جایی ندارد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author