قلعه‌نویی: عربستان در AFC تصمیم‌گیرنده است

قلعه‌نویی: عربستان در AFC تصمیم‌گیرنده است
سرمربی تراکتورسازی از انتقال بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی به کشور ثالث انتقاد کرد.

قلعه‌نویی: عربستان در AFC تصمیم‌گیرنده است

سرمربی تراکتورسازی از انتقال بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی به کشور ثالث انتقاد کرد.
قلعه‌نویی: عربستان در AFC تصمیم‌گیرنده است

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author