قلعه‌نویی: حتما فیفا هم فوتبال نمی‌فهمد!

قلعه‌نویی: حتما فیفا هم فوتبال نمی‌فهمد!
قلعه نویی نسبت به انتخاب خود به عنوان بهترین مربی ایران، واکنش نشان می دهد.

قلعه‌نویی: حتما فیفا هم فوتبال نمی‌فهمد!

قلعه نویی نسبت به انتخاب خود به عنوان بهترین مربی ایران، واکنش نشان می دهد.
قلعه‌نویی: حتما فیفا هم فوتبال نمی‌فهمد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author