قطع رابطه کشورهای امریکای لاتین با برزیل

قطع رابطه کشورهای امریکای لاتین با برزیل
با رای نهایی سنای برزیل به برکناری دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور، ونزوئلا، اکوادور و بولیوی سفیران خود را از برزیل فراخواندند.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


قطع رابطه کشورهای امریکای لاتین با برزیل

با رای نهایی سنای برزیل به برکناری دیلما روسف، رئیس جمهور این کشور، ونزوئلا، اکوادور و بولیوی سفیران خود را از برزیل فراخواندند.
۱۷:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


قطع رابطه کشورهای امریکای لاتین با برزیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author