قطر ساعت 20 در تهران/ در آخرین تمرین حریف ایران چه گذشت؟

قطر ساعت 20 در تهران/ در آخرین تمرین حریف ایران چه گذشت؟
تیم فوتبال قطر عصر دیروز آخرین تمرین خود را در قطر انجام دادند و برای بازی مقابل ایران ساعت 20 امروز وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی خواهد شد.

قطر ساعت 20 در تهران/ در آخرین تمرین حریف ایران چه گذشت؟

تیم فوتبال قطر عصر دیروز آخرین تمرین خود را در قطر انجام دادند و برای بازی مقابل ایران ساعت 20 امروز وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی خواهد شد.
قطر ساعت 20 در تهران/ در آخرین تمرین حریف ایران چه گذشت؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author