قطار باری ایران در مرز ترکیه مورد حمله قرار گرفت

قطار باری ایران در مرز ترکیه مورد حمله قرار گرفت
ایرنا نوشت، انفجار در مسیر قطار باری ایران به ترکیه در منطقه مرزی ترکیه با جمهوری اسلامی ایران موجب بروز آسیب به لوکوموتیو و توقف حرکت قطار شد.

قطار باری ایران در مرز ترکیه مورد حمله قرار گرفت

ایرنا نوشت، انفجار در مسیر قطار باری ایران به ترکیه در منطقه مرزی ترکیه با جمهوری اسلامی ایران موجب بروز آسیب به لوکوموتیو و توقف حرکت قطار شد.
قطار باری ایران در مرز ترکیه مورد حمله قرار گرفت

خرید لینک

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author