قضاوت صحیح نکنند، سقوط می‌کنند/ کامرانی‌فر، داوران را تهدید کرد!

قضاوت صحیح نکنند، سقوط می‌کنند/ کامرانی‌فر، داوران را تهدید کرد!
رئیس دپارتمان داوران گفت: داورانی که نتوانند قضاوت عادلانه و قانونی داشته باشند، قطعا جایگاه خود را از دست خواهند داد.

قضاوت صحیح نکنند، سقوط می‌کنند/ کامرانی‌فر، داوران را تهدید کرد!

رئیس دپارتمان داوران گفت: داورانی که نتوانند قضاوت عادلانه و قانونی داشته باشند، قطعا جایگاه خود را از دست خواهند داد.
قضاوت صحیح نکنند، سقوط می‌کنند/ کامرانی‌فر، داوران را تهدید کرد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author