قصه هزار و یک شب رضاییان و برانکو/ رامین مجبور است با این نیمکت‌نشینی‌ها کنار بیاید

قصه هزار و یک شب رضاییان و برانکو/ رامین مجبور است با این نیمکت‌نشینی‌ها کنار بیاید
ستاره نیمکت نشین پرسپولیس چاره‌ای جز کنار آمدن با تصمیمات برانکو ندارد. او گر می‌خواهد فیکس شود، باید با نیمکت‌نشینی‌های این روزها کنار بیاید.

قصه هزار و یک شب رضاییان و برانکو/ رامین مجبور است با این نیمکت‌نشینی‌ها کنار بیاید

ستاره نیمکت نشین پرسپولیس چاره‌ای جز کنار آمدن با تصمیمات برانکو ندارد. او گر می‌خواهد فیکس شود، باید با نیمکت‌نشینی‌های این روزها کنار بیاید.
قصه هزار و یک شب رضاییان و برانکو/ رامین مجبور است با این نیمکت‌نشینی‌ها کنار بیاید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author