قصه محرم و سپاهان همچنان ادامه دارد/ مانع بزرگ خداحافظی نویدکیا از فوتبال (عکس)

قصه محرم و سپاهان همچنان ادامه دارد/ مانع بزرگ خداحافظی نویدکیا از فوتبال (عکس)
در ادامه روزهای پرحاشیه یکی دو فصل گذشته این بار ماجرای خداحافظی کاپیتان محبوب سپاهان این تیم را با چالش های جدیدی مواجه کرد.

قصه محرم و سپاهان همچنان ادامه دارد/ مانع بزرگ خداحافظی نویدکیا از فوتبال (عکس)

در ادامه روزهای پرحاشیه یکی دو فصل گذشته این بار ماجرای خداحافظی کاپیتان محبوب سپاهان این تیم را با چالش های جدیدی مواجه کرد.
قصه محرم و سپاهان همچنان ادامه دارد/ مانع بزرگ خداحافظی نویدکیا از فوتبال (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author