قرعه آسان یاران جهانبخش؛ گوچی مقابل آیندهوون

قرعه آسان یاران جهانبخش؛ گوچی مقابل آیندهوون
تیم‌های آلکمار و هیرنوین با برگزاری قرعه‌کشی مرحله دوم جام حذفی هلند حریفان خود در این مرحله را شناختند.

قرعه آسان یاران جهانبخش؛ گوچی مقابل آیندهوون

تیم‌های آلکمار و هیرنوین با برگزاری قرعه‌کشی مرحله دوم جام حذفی هلند حریفان خود در این مرحله را شناختند.
قرعه آسان یاران جهانبخش؛ گوچی مقابل آیندهوون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author