قدردانی خادم از رسانه ملی

قدردانی خادم از رسانه ملی
رئیس فدارسیون کشتی، برای پوشش مناسب رقابت‌ های المپیک ریو، از رئیس سازمان صداو سیما قدردانی کرد.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


قدردانی خادم از رسانه ملی

رئیس فدارسیون کشتی، برای پوشش مناسب رقابت‌ های المپیک ریو، از رئیس سازمان صداو سیما قدردانی کرد.
۱۲:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


قدردانی خادم از رسانه ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author