قاتل خلبان روسی دستگیر شد

قاتل خلبان روسی دستگیر شد
قاتل خلبان جنگنده بمب افکن روسی، در شهر ازمیر دستگیر شد.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


قاتل خلبان روسی دستگیر شد

قاتل خلبان جنگنده بمب افکن روسی، در شهر ازمیر دستگیر شد.
۱۸:۲۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۲ فروردین


قاتل خلبان روسی دستگیر شد

بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author