قائم‌مقامی: شطرنج‌بازان باید حرفه‌ای‌تر باشند

قائم‌مقامی: شطرنج‌بازان باید حرفه‌ای‌تر باشند
‌استادبزرگ شطرنج ایران گفت: بازیکنان درجه یک کشور باید حرفه‌ای‌تر به لیگ نگاه کنند.

قائم‌مقامی: شطرنج‌بازان باید حرفه‌ای‌تر باشند

‌استادبزرگ شطرنج ایران گفت: بازیکنان درجه یک کشور باید حرفه‌ای‌تر به لیگ نگاه کنند.
قائم‌مقامی: شطرنج‌بازان باید حرفه‌ای‌تر باشند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author