فینال چمپیونزلیگ 2016- میلان/ گزارش زنده: رئال مادرید 1-1 اتلتیکو مادرید

فینال چمپیونزلیگ 2016- میلان/ گزارش زنده: رئال مادرید 1-1 اتلتیکو مادرید
روی ارسال خوان فران از سمت چپ محوطه جریمه رئال، یانیک فریرا کاراسکو در دقیقه 79 کار را به تساوی کشید.

فینال چمپیونزلیگ 2016- میلان/ گزارش زنده: رئال مادرید 1-1 اتلتیکو مادرید

روی ارسال خوان فران از سمت چپ محوطه جریمه رئال، یانیک فریرا کاراسکو در دقیقه 79 کار را به تساوی کشید.
فینال چمپیونزلیگ 2016- میلان/ گزارش زنده: رئال مادرید 1-1 اتلتیکو مادرید

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author