فینال لیگ قهرمانان/ ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید

فینال لیگ قهرمانان/ ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید
از ساعت 23.15 در سن سیروی میلان، تیم های رئال و اتلتیکو، فینال لیگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد.

فینال لیگ قهرمانان/ ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید

از ساعت 23.15 در سن سیروی میلان، تیم های رئال و اتلتیکو، فینال لیگ قهرمانان را برگزار خواهند کرد.
فینال لیگ قهرمانان/ ترکیب اصلی رئال مادرید و اتلتیکو مادرید

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author