فیلیپ لام: هنوز در سطح قهرمانی CL نیستیم

فیلیپ لام: هنوز در سطح قهرمانی CL نیستیم
فیلیپ لام، مدافع باتجربه بایرن اعتراف کرد که کیفیت این تیم در فصل جاری در حدی نیست که مدعی اصلی فتح لیگ قهرمانان باشند.

فیلیپ لام: هنوز در سطح قهرمانی CL نیستیم

فیلیپ لام، مدافع باتجربه بایرن اعتراف کرد که کیفیت این تیم در فصل جاری در حدی نیست که مدعی اصلی فتح لیگ قهرمانان باشند.
فیلیپ لام: هنوز در سطح قهرمانی CL نیستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author