فیلیپ لام: دورتموند راحت‌مان نمی گذارد

فیلیپ لام: دورتموند راحت‌مان نمی گذارد
کاپیتان بایرن معتقد است باید تا آخرین هفته بوندسلیگا مراقب رقابت دورتموندی‌ها برای کسب قهرمانی بود.

فیلیپ لام: دورتموند راحت‌مان نمی گذارد

کاپیتان بایرن معتقد است باید تا آخرین هفته بوندسلیگا مراقب رقابت دورتموندی‌ها برای کسب قهرمانی بود.
فیلیپ لام: دورتموند راحت‌مان نمی گذارد

بازی آزاد

شهرداری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author