فیدل کاسترو: کوبا نیازی به صدقه امریکا ندارد

فیدل کاسترو: کوبا نیازی به صدقه امریکا ندارد
فیدل کاسترو، رئیس جمهور سابق کوبا به اظهارات متظاهرانه رئیس جمهور امریکا واکنش نشان داد.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


فیدل کاسترو: کوبا نیازی به صدقه امریکا ندارد

فیدل کاسترو، رئیس جمهور سابق کوبا به اظهارات متظاهرانه رئیس جمهور امریکا واکنش نشان داد.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


فیدل کاسترو: کوبا نیازی به صدقه امریکا ندارد

دانلود فیلم خارجی

خبر اسلامی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author