فولادی که به هیچکدام از بزرگ های لیگ نباخت/ پای تخته: نود دقیقه با فولادِ آقا نعیم!

فولادی که به هیچکدام از بزرگ های لیگ نباخت/ پای تخته: نود دقیقه با فولادِ آقا نعیم!
سرخپوشان اهواز و آبی های تهران در روز هیجان انگیز ورزشگاه غدیر به تساوی یک بر یک رسیدند.

فولادی که به هیچکدام از بزرگ های لیگ نباخت/ پای تخته: نود دقیقه با فولادِ آقا نعیم!

سرخپوشان اهواز و آبی های تهران در روز هیجان انگیز ورزشگاه غدیر به تساوی یک بر یک رسیدند.
فولادی که به هیچکدام از بزرگ های لیگ نباخت/ پای تخته: نود دقیقه با فولادِ آقا نعیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author