فوری/ رییس جمهور برزیل عزل شد

فوری/ رییس جمهور برزیل عزل شد
دیلما روسف رییس جمهوری برزیل با رای پارلمان، برکنار شد
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


فوری/ رییس جمهور برزیل عزل شد

دیلما روسف رییس جمهوری برزیل با رای پارلمان، برکنار شد
۲۱:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


فوری/ رییس جمهور برزیل عزل شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author